ประวัติสำนักพิมพ์
ผู้บันทึก: admin | ผู้ชม: 9,479

บริษัท ชนนิยม จำกัด

องค์กรธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตหนังสือที่ดีงาม มีคุณภาพ บริษัท มีคำขวัญว่า “เราทำหนังสือมีชีวิต”

ผู้ร่วมหุ้นส่วนมากเป็นนักคิดนักเขียน มีภาระธุรกิจทางสังคมและฝักใฝ่งานศิลปวัฒนธรรมมาแต่ครั้ง เป็นนักเรียน นักศึกษา

โดยปี 2529 ในนามสำนักพิมพ์ “แม่คำผาง” ได้ผลิตหนังสือ “เมฆฑูต” และ “อมตวาจา ของ มหาตมา คานธี” ของ อ.กรุณา-อ.เรืองอุไร กุศลาสัย และ “บุคลิกภาพ” ของ อ.สมศรี สุกุมลนันทน์ “แม่คำผาง” เผยแพร่งานแนวสารคดีแนวกึ่งวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง

อาจารย์ทั้ง 3 ท่านที่เอ่ยนามมีพระคุณกับบริษัทฯ มาแต่เริ่มก้าวเดิน และเป็นหลักชัยหลักใจให้ได้ ประคับประคองการทำงานและดำรงชีวิตตลอดมา

จากนั้นจึงเกิดสำนักพิมพ์ “มิ่งมิตร” พิมพ์งานวรรณกรรมและวิชาการร่วมสมัย ของ ศิลา โคมฉาย, เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม, วัฒน์ วรรลยางกูร, พนม นันทพฤกษ์, อัศศิริ ธรรมโชติ, วิทยากร เชียงกูล และ กมล กมลตระกูล ฯลฯ

และมีสำนักพิมพ์ในเครืออีก คือ “ปรีชญา” เสนองานลักษณะคู่มือแบบไทย ๆ , “บุพนิมิต” มุ่ง เผยแผ่งานพระศาสนา, “ชุมศิลป์ธรรมดา” เสริมค่าปรัชญาตะวันออก และ “ไม้ขีดไฟ” สร้างสรรค์ งานแปลสำหรับเยาวชน

เมื่อจัดพิมพ์หนังสือเป็นประจำ ปริมาณงานมากขึ้น จึงเปิดแผนกจัดจำหน่ายหนังสือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะต่อมาได้ขยายการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

ปี 2536 ภายหลังรวมเรื่องสั้นชุด “ครอบครัวกลางถนน” ของ ศิลา โคมฉาย ได้รางวัลซีไรท์ และรางวัลดีเด่นงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ มีการระดมญาติมิตรที่เคยร่วมงานและช่วยเหลือมาปรึกษาหารือเพื่อดำเนิน การก่อตั้งธุรกิจในรูปแบบบริษัทจำกัด

วันที่ 3 กันยายน 2537 บริษัทชนนิยม จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท มีงาน ควบคุมดูแลการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ งานบริการการพิมพ์ และงานจัดจำหน่ายหนังสือ เป็นกิจการเบื้องต้น มาตั้งแต่บัดนั้น

ผลงาน นักเขียน ที่มีชื่อเสียง ภานุมาศ ภูมิถาวร, วัฒน์ วรรลยางกูร, ศิลา โคมฉาย, อัศศิริ ธรรมโชติ, พนม นันทพฤกษ์, เดโช บุญชูช่วย ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย เนื่องจาก มีหลายสำนักพิมพ์ในเครือ

ที่มาต้นฉบับ รับต้นฉบับจากทั้งสองทางคือ สำนักพิมพ์ติดต่อไปทางผู้เขียน และนักเขียนส่งต้นฉบับมาให้คัดเลือก

เกณฑ์การคัดเลือก หนังสือคุณภาพที่ให้ความสุขสนุกแก่ผู้อ่าน มีเนื้อหาที่ให้แง่คิด มุมมองส่งเสริมปัญา

หนังสือที่ขายดี เรื่องครอบครัวกลางถนน ของศิลา โคมฉาย และขุนทอง เจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง ของอัศศิริ ธรรมโชติ เคยได้รับรางวัลซีไรต์, หนังสือ ชีวิตที่เลือกไม่ได้ ได้รับรางวัลดีเด่นงานหนังสือแห่งชาติ และอีกหลายเล่มได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว รักลูกอวอร์ด เวตาลปัญจวิงศติ นิทานเวตาลฉบับสมบูรณ์, โฮจิมินห์ เทพเจ้าผู้ยังมีลมหายใจ, แม่, อัตตชีวประวัติ นายปรัดี พนมยงค์, คึกฤทธิ์วิจารณ์วรรณกรรม ฯลฯ

สำนักพิมพ์ในเครือได้แก่
สำนักพิมพ์แม่คำผาง : หนังสือผู้ใหญ่ เช่น การเมือง ประวัติศาสตร์ สารคดี หนังสือแปล
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร : วรรณกรรมร่วมสมัย เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์ชุมศิลปธรรมดา : ปรัชญา ตะวันออก
สำนักพิมพ์ปรีชญา : หนังสือ how to
สำนักพิมพ์บุพนิมิตร : ศาสนา
สำนักพิมพ์ไม้ขีดไฟ : หนังสือเด็ก

เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 575283 Views