หนังสือ: ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร
หนังสือทั่วไป | หนังสือแนะนำ | หนังสือใหม่ | February 22, 2021 | Recorder: admin | 979 Views

ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร

ผู้เขียน ประสิทธิ์ ไชยชมพู

กึ่งศตวรรษของหนังสือแนวนิรุกติศาสตร์ ว่าด้วยภูมินามวิทยา [TOPONYMY] สืบค้นย้อนใกล้, ไกล เทียบบริบทกว้างขวางในรอบ 20 ปี สัมภาษณ์เกือบ 200 ฅน สังเคราะห์ด้วยสหวิทยา…มิใช่บอกแค่ชื่อสถานที่ (place name) แล้วเป็นอันจบ!

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 592563 Views