หนังสือ: เยือนถิ่น อารีรังฝั่งเหนือ
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร | หนังสือใหม่ | March 30, 2020 | Recorder: admin | 1,204 Views

เยือนถิ่น อารีรังฝั่งเหนือ

ผู้เขียน : ดร.อาทิตย์ บำรุงเอื้อ

ราคา 250 บาท

ประเภท – บันทึกการเดินทาง สารคดีท่องเที่ยว

ปกอ่อน จำนวน 128 หน้า

พิมพ์ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2562 โดย สำนักพิมพ์มิ่งมิตร

“…มนุษย์เรามีประวัติศาสตร์หลายพันปี เคยผ่านลักษณะสังคมที่พัฒนามาทั้งคล้ายกันและต่างกัน ล่าสุดโลกก็ได้แบ่งแยก “สังคม” ออกเป็นสองพวกสองลักษณะใหญ่ ๆ เป็นประเทศเสรีนิยมที่ใช้เศรษฐกิจระบบทุนนิยมกับประเทศสังคมนิยมที่ใช้เศรษฐกิจระบบสังคมนิยม ความแตกต่างทางระบบความคิด ความเชื่อทางสังคมนี้ ก่อให้เกิดความแตกต่าง และปัญหาความขัดแย้งมากมายจากบทเรียนทางประวัติศาสตร์เราควรจะมองว่าความขัดแย้งเรื่องลัทธิการเมืองไม่ควรเป็นสาเหตุความขัดแย้งที่รุนแรงของมนุษยชาติ”

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 575288 Views