หนังสือ: รวมบทกวีทาง
สำนักพิมพ์แม่คำผาง | หนังสือใหม่ | March 30, 2020 | Recorder: admin | 588 Views

รวมบทกวีทาง ราคา 250 บาท
ผู้เขียน ปรีดา ข้าวบ่อ

ประเภท – กวี
ปกอ่อน
จำนวน 184 หน้า
ขนาด 24.1 x 16.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2562
สำนักพิมพ์แม่คำผาง

ประเภท – กวี
ปกอ่อน
จำนวน 184 หน้า
ขนาด 24.1 x 16.5 ซม.
พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2562
สำนักพิมพ์แม่คำผาง

…หนังสือรวมบทกวี ‘ทาง’ โดย ปรีดา ข้าวบ่อ เล่มนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งพาหนะทางวรรณศิลป์ ที่บรรทุกข่าวสารประสบการณ์ชีวิตการเดินทางอันยาวไกลของผู้เขียนที่ไหลผ่านสามัญสํานึกความเป็นปัจเจกวิถี และอุดมทัศน์ทางสังคมการเมืองภาคประชาชนส่องให้เห็นจิตวิญญาณความรู้สึกของยุคสมัยในแง่มุมต่าง ๆ รวมเข้าไว้ด้วยกันอย่างมากมายหลายเรื่องราวที่มีความน่าสนใจไม่น้อยความโดดเด่นของเนื้อหาที่มีความสํานึกในสภาพชีวิต ได้บอกถึงภาวะกวีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างเข้มข้น แจ่มชัดในการถ่ายทอด ส่งต่อวัฒนธรรมสังคมชีวิตสู่ชีวิต…

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 575284 Views