หนังสือ: หนังสือชุด ท่านผู้นำจีน สีผิงจิ้น
ข่าวสารและกิจกรรม | หนังสือแนะนำ | June 1, 2018 | Recorder: admin | 703 Views

หนังสือชุด ท่านผู้นำจีน สีจิ้นผิง

 

 

จีนในอนาคต : คำปราศรัยของสีจิ้นผิง 1 กรกฎาคม 2016     

เนื่องในวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ 95 ปี

ผู้แปล : บุญศักดิ์ แสงระวี     ราคา 150 บาท

 

“ประวัติศาสตร์บอกเราว่า 95 ปีมานี้ วิถีประวัติศาสตร์ที่ประชาชนจีนและประชาชาติจีนเดินผ่านมา

พรรคคอมมิวนิสต์จีนกับประชาชนจีนได้ใช้เลือดสด หยาดเหงื่อและน้ำตาเขียนขึ้นมา…”

 

 

 

 

 

จีนก้าวหน้า ต่อไปในยุคใหม่

คำปราศรัยของสีจิ้นผิง รายงานต่อสมัชชำผู้แทนครั้งที่ 19 วันที่ 18 ตุลาคม 2017

ผู้แปล : บุญศักดิ์ แสงระวี     ราคา 150 บาท

สมัชชาสำคัญที่สุดครั้งหนึ่ง ที่ได้จัดเปิดขึ้นในขั้นตอน การสร้างสังคมพอมีอันจะกินสำเร็จทั่วหน้าด้วยชัยชนะเด็ดขาด ในระยะเวลาที่เป็นปมเงื่อนซ่ึงลัทธิสังคมนิยมลักษณะจำเพาะของจีน เข้าสู่ยุคใหม่ .

‘จีนจะสร้างประเทศลัทธิสังคมนิยมที่ทันสมัยร่ำรวยเข้มแข็ง เป็นประชาธิปไตย และมีอารยธรรมทัวด้าน ่ .

อ่านคำปราศรัยของสีจิ้นผิง แล้วตามติดไปศึกษาดูบาทก้าว ใหญ่ตามทิศทางคำขวัญเข็มมุ่ง “สองหนึ่งร้อยปี ” ของประเทศจีนใหม่ อ่านจีนแล้วย้อนอ่านไทยอ่านโลกแล้วอ่านยุคสมัยของเรา ให้ทะลุเด็ดขาด

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 288099 Views