หนังสือ: ผลงานอมตะของ “รพินทรนาถ ฐากุร” และ “กาลิทาส”
สำนักพิมพ์แม่คำผาง | หนังสือแนะนำ | May 30, 2018 | Recorder: admin | 1,056 Views

“คีตาญชลี”
รพินทรนาถ ฐากุร รจนา, กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย แปล

รพินทรนาถ ฐากุร เป็นชาวเอเซียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม ประจำปี ค.ศ. 1913 หรือเมื่อ 100 ปีที่แล้ว ด้วยผลงานด้านประพันธ์และแปลหนังสือรวมบทกวี “คีตาญชลี

“เหมือนหนึ่งนกที่จากรัง”
รพินทรนาถ ฐากุร รจนา, กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย แปล

รวมเรื่องเอกของ รพินทรนาถ ฐากรุ สะท้อนให้เห็นแง่มุมต่าง ๆ ของอินเดีย เป็นการกล่าวที่แฝงไวด้ว้ยคติธรรม และปรัชญาทัศนะอันลึกซึ้ง ซึ่งเป็น เรืองชีวิตทีสมสมัยอยู่ตลอดกาล

“เมฆทูต”
โดยรัตนกวี “กาลิทาส”
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย แปล

เมฆทูต คือหนังสือที่สามารถพรรณนาถึงความใฝ่ฝันของชายที่มีต่อหญิงคนรัก ซึ่งต้องพรากจากมาชั่วคราวและความพยายามที่จะฝากสารรักไปให้โดยใช้เมฆเป็นสื่อ ในการพร่ำพรรณนานี้นอกจากความไพเราะอย่างยิ่งแล้ว หนังสือนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ พฤกษชาติ พันธุ์สัตว์และหมู่มนุษย์ในภาคเหนือของอินเดีย ช่วงที่รัตนกวี กาลิทาสมีชีวิต

 

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 440007 Views