หนังสือ: โมฆสงคราม
หนังสือแนะนำ | February 16, 2016 | Recorder: xers | 1,269 Views

โมฆสงคราม

ชื่อหนังสือ: โมฆสงคราม
ผู้เขียน: ปรีดี พนมยงค์
จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิ ปรีดี พนมยงค์
ประเภท: การเมืองการปกครอง
ขนาดหนังสือ: 17 x 24 cm.
จำนวนหน้า: 302 หน้า
หมายเลข ISBN: 978-616-9243-50-2
ราคา: 370 บาท

โมฆสงคราม เป็นหนังสือที่นายปรีดี ได้แสดงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทยที่มีต่อการกอบกู้เอกราชของชาติไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 หากงานเขียนเรื่องเสรีไทยของท่านที่ผ่านมาเป็นเสมือนภาพร่างแล้วไซร้ งานนิพนธ์ “โมฆสงคราม” จึงเป็นภาพที่ลงรายละเอียดสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ท่านจะค้นคว้าบันทึกไว้ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่าน

 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0-2552-4070, 0-2970-5759, 0-2970-6586
Email: chonniyom@yanoo.com
facebook: ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต
fan pages: ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 439969 Views