ภาพงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์”
ข่าวสารและกิจกรรม | July 15, 2015| Recorder: xers | 863 Views

preedee2015_chonniyom6

ประมวลภาพงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ
ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์” (ฉบับขยายความ)

เวทีสาธารณะ ปรีดีศึกษา ครั้งที่ 1
อ่าน ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์
ผ่านหนังสือ ภราดรภาพนิยม ฉบับขยายความ
โดย ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:00 น.
ณ หอประชุมพูนศุข พนมมพงค์ สถาบันปรีดี พนมมพงค์

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ มุ่งศึกษาค้นคว้าถึงปรัชญาทางความคิดของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ โดยเฉพาะที่แสดงออกในงานเขียนร่าง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” และ “หลัก ๖ ประการ ของ คณะราษฎร” นอกจากได้เรียนรู้ได้เข้าใจสามัญชนผู้เข้าร่วมพลิกฟ้าควํ่าแผ่นดินแล้ว คงจะยังให้สังคมได้ตระหนักในงานสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เปี่ยมคุณภาพและทรงคุณธรรม และทั้งได้ทบทวนว่าเราจะต่อยอดอุดมทรรศน์ของเหล่าบรรพชนเยี่ยงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ ให้ปรากฏจริงขึ้นได้อย่างไร

ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์ preedee2015_chonniyom1 preedee2015_chonniyom2 preedee2015_chonniyom3 preedee2015_chonniyom4 preedee2015_chonniyom5 preedee2015_chonniyom6 preedee2015_chonniyom7 preedee2015_chonniyom8 preedee2015_chonniyom9 preedee2015_chonniyom10 preedee2015_chonniyom11 preedee2015_chonniyom12 preedee2015_chonniyom13 preedee2015_chonniyom14 preedee2015_chonniyom15 preedee2015_chonniyom16 preedee2015_chonniyom17 preedee2015_chonniyom18 preedee2015_chonniyom19preedee2015_chonniyom21 preedee2015_chonniyom22 preedee2015_chonniyom23 preedee2015_chonniyom24 preedee2015_chonniyom25 preedee2015_chonniyom26 preedee2015_chonniyom27 preedee2015_chonniyom28 preedee2015_chonniyom29 preedee2015_chonniyom30 preedee2015_chonniyom31 preedee2015_chonniyom32 preedee2015_chonniyom33 preedee2015_chonniyom34 preedee2015_chonniyom35 preedee2015_chonniyom36 preedee2015_chonniyom37 preedee2015_chonniyom38

ภาพโดย: xers

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 280853 Views