หนังสือ: ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร | หนังสือใหม่ | July 15, 2015 | Recorder: xers | 1,613 Views

ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์

ชื่อหนังสือ: ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์ (ฉบับขยายความ)
เขียนโดย: ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์มิ่งมิตร ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์
ขนาด : 120 x 225 mm.
จำนวนหน้า : 71 หน้า ปกอ่อน ขาวดำ
ราคา: 100 บาท

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ มุ่งศึกษาค้นคว้าถึงปรัชญาทางความคิดของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ โดยเฉพาะที่แสดงออกในงานเขียนร่าง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” และ “หลัก ๖ ประการ ของ คณะราษฎร” นอกจากได้เรียนรู้ได้เข้าใจสามัญชนผู้เข้าร่วมพลิกฟ้าควํ่าแผ่นดินแล้ว คงจะยังให้สังคมได้ตระหนักในงานสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เปี่ยมคุณภาพและทรงคุณธรรม และทั้งได้ทบทวนว่าเราจะต่อยอดอุดมทรรศน์ของเหล่าบรรพชนเยี่ยงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ ให้ปรากฏจริงขึ้นได้อย่างไร

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 565776 Views