ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์
ข่าวสารและกิจกรรม | June 12, 2015| Recorder: xers | 1,248 Views

ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์

สำนักพิมพ์มิ่งมิตร ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์
จัดพิมพ์หนังสือ “ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์ (ฉบับขยายความ) ”
เขียนโดย ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล

“…ตั้งแต่เกิดรัฐชาติไทยขึ้น อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ คือสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ท่านได้ก่อร่างสร้างตน มีความสุกงอมทางความคิดตั้งแต่วัยหนุ่ม จนได้ร่วมอุดมการณ์ตั้ง “คณะราษฎร” ทำการอภิวัฒน์ประชาธิปไตยประเทศไทย

เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ มุ่งศึกษาค้นคว้าถึงปรัชญาทางความคิดของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ โดยเฉพาะที่แสดงออกในงานเขียนร่าง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” และ “หลัก ๖ ประการ ของ คณะราษฎร”

นอกจากได้เรียนรู้ได้เข้าใจสามัญชนผู้เข้าร่วมพลิกฟ้าควํ่าแผ่นดินแล้ว คงจะยังให้สังคมได้ตระหนักในงานสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เปี่ยมคุณภาพและทรงคุณธรรม และทั้งได้ทบทวนว่าเราจะต่อยอดอุดมทรรศน์ของเหล่าบรรพชนเยี่ยงอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ ให้ปรากฏจริงขึ้นได้อย่างไร

สังคมและประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรือง ย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพ ประสิทธิ และความเสียสละของราษฎรทั้งหลาย…”
ด้วยจิตคารวะ
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร

*วางจำหน่ายวันแรก ในงานปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ที่ สถาบันปรีดี พนมยงค์

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 453251 Views