โครงการทางอีศาน สื่อสร้างสุข ครั้งที่ 10 และ 11
ข่าวสารและกิจกรรม | April 30, 2015| Recorder: xers | 874 Views

กิจกรรมทางอีศาน10-11

โครงการทางอีศาน สื่อสร้างสุข ครั้งที่ 10 และ 11
กิจกรรมจากนิตยสาร “ทางอีศาน” และภาคี
เพื่อ สร้างเครือข่ายภูมิปัญญาชาติพันธุ์
และสร้างภูมิคุ้มกันในการมีสุขภาวะที่ดี

กิจกรรมที่ 10
วันที่ 2 พฤษภาคม 2558
สัมมนากับนักจัดรายการวิทยุ และผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องประชุมเทศบาล อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี

กิจกรรมที่ 11
วันที่ 4 พฤษภาคม 2558
สัมมนาสื่อภูมิภาค (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น) ณ โรงแรม ณัฐพงษ์ แกรนด์ จ.หนองบัวลําภู เพื่อ สร้างเครือข่ายภูมิปัญญาชาติพันธุ์ และสร้างภูมิคุ้มกันในการมีสุขภาวะที่ดี

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 453236 Views