หนังสือ: ความลับของเด็กเกเร
หนังสือแนะนำ | November 18, 2014 | Recorder: xers | 868 Views

ความลับของเด็กเกเร

ชื่อหนังสือ: ความลับของเด็กเกเร
ผู้ประพันธ์: ภาณุมาศ ภูมิถาวร
จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์มิ่งมิตร
ราคา: 85 บาท
ISBN: 9789749305294

พ.ศ.2557 หนังสือ “ความลับของเด็กเกเร” โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตร ในเครือบริษัท ชนนิยม ได้รับการคัดสรรฯ จากแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่าเป็นหนังสือที่มีความสอดคล้อง ทฤษฎีหน้าต่างแห่งโอกาสการพัฒนาสมอง และศักยภาพเด็กด้านต่างๆ เพื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมของเด็กด้วยพลังหนังสือ ในช่วงวัย ๙ – ๑๒ ปี

และก่อนหน้านั้นยังเคยได้รับรางวัลรักลูกอวอร์ด และรางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ในปี 2548

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 280864 Views