หนังสือ: เบื้องหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร | หนังสือใหม่ | October 24, 2014 | Recorder: xers | 2,188 Views

เบื้องหลังการปฏิวัติ2475_กุหลาบ_สายประดิษฐ์ เบื้องหลังการปฏิวัติ2475_กุหลาบ_สายประดิษฐ์2

ชื่อหนังสือ: เบื้องหลังการปฏิวัติ ๒๔๗๕
ผู้ประพันธ์: กุหลาบ สายประดิษฐ์
จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์มิ่งมิตร พิมพ์ครั้งที่ 8, 2557
ประเภท: ประวัติศาตร์, การเมือง
ราคา: 160 บาท

การเวลาผันผ่าน…
ผู้ได้ฉายาวีรชนสมัยหนึ่ง กลายเป็นทุรชนสมัยหนึ่ง
ความเปลี่ยนแปลงฉายาดังกล่าวนี้
ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยน้ำมือของมนุษย์หรือพระเจ้าองค์ใด
หากถูกเปลี่ยนแปลงโดยพฤติกรรมของเจ้าของพฤติกรรมนั้นเอง

ชีวิตนี้สั้นนัก…
นักการเมืองก็ได้ตายไปมากแล้ว กำลังจะตายอยู่ไม่น้อย
และที่จะตายในวันข้างหน้าก็เหลือคณานับ
แต่พฤติกรรมความประพฤติของแต่ละคนจะคงอยู่ตลอดไป
สำหรับที่จะเป็นพรเมื่อกุศลกรรม
และคำสาปแช่งเมื่อเป็นอกุศลกรรม

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 565789 Views