หนังสือ: กราบชีวิต
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร | หนังสือแนะนำ | October 4, 2013 | Recorder: xers | 1,501 Views

กราบชีวิต_ปรีดา-ข้าวบ่อ

ชื่อหนังสือ: กราบชีวิต
ผู้ประพันธ์: ปรีดา ข้าวบ่อ
จัดพิมพ์โดย: พิมพ์ครั้งที่ 1 สำนักพิมพ์แม่คำผาง
ประเภท: ปกิณกคดี เรื่องสั้น กวี
จำนวนหน้า: 132 หน้า
ราคา: 175 บาท

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ มีพร้อมทั้ง “ศิลปะ” และ “ศานติธรรม” ซึ่งเป็นงานเขียนรวมเล่มของ ปรีดา ข้าวบ่อ ตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อก้มกราบผู้เป็นแบบอย่าง ผู้เป็นปูชนียบุคคลของสรรพชีวิต เขียนถึงผู้ที่เคารพรักเช่นพ่อ-แม่, อาจารย์กรุณา กุศลาสัย, อาจารย์สมศรี สุกุมลนันทน์, สุภา ศิริมานนท์ ฯลฯ แต่ละท่านล้วนเป็นหลักใจหลักชัยในทางความคิดในวัตรปฏิบัติ และเมตตาช่วยเหลือให้สามารถประคับประคองอาชีพการงาน จนกระทั่งตั้งสำนักพิมพ์ ขยายกิจการขยายกิจการมาเป็น “บริษัท ชนนิยม จำกัด” ในทุกวันนี้
สำนักพิมพ์ฯ เชื่อมั่นว่าท่านผู้อ่านจะได้รับพลัง ได้รับแรงบันดาลใจ ได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 406226 Views