หนังสือ: เฝ้าต้นไม้ รอกระต่าย
สำนักพิมพ์มิ่งมิตร | หนังสือทั่วไป | March 18, 2013 | Recorder: xers | 2,376 Views

watchingthetree.jgp

ชื่อหนังสือ: Watching the tree เฝ้าต้นไม้ รอกระต่าย
ผู้ประพันธ์: Adeline Yen Mah
ผู้แปล: นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี
จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์มิ่งมิตร
ประเภท: สารคดี
ขนาดหนังสือ: 16 หน้ายก (พิเศษ)
จำนวนหน้า: 222 หน้า
ราคา: 225 บาท

ยามรุ่งอรุณแห่งสหัสวรรษใหม่ ทั่วโลกต่างกระหายใคร่รู้ว่าคนจีนคือใคร สังคมจีนอยู่กันอย่างไร ประชากรโลกหนึ่งในสี่ใช้ชีวิตบนแผ่นดินจีน ใช้ตะเกียบกินอาหาร พูดภาษาจีน ปรัชญาความเชื่อและภูมิปัญญาจีนซึ่งสืบมาจากอารยธรรมเก่าแก่มีสิ่งน่าเรียนรู้มากมาย หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยปัญญาความคิดจีนและเหตุผลที่ทำให้เราคนจีนคิดและเชื่ออย่างนั้น.

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 453248 Views