หนังสือ: 25 ปี 6 ตุลา ในบริบทสังคมไทย
หนังสือทั่วไป | January 6, 2013 | Recorder: xers | 2,081 Views

25years6oct

ชื่อหนังสือ: 25 ปี 6 ตุลา ในบริบทสังคมไทย
ผู้เขียน: พุทธพล มงคลวรรณ, วิทยากร เชียงกูล, สุชาติ สวัสดิ์ศรี, สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, อดิศร พวงชมพู, อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, ฉลอง สุนทราวาณิชย์
พิมพ์ครั้งที่: 1 / 2546
สำนักพิมพ์: 6 ตุลารำลึก
ประเภท: ประวัติศาสตร์การเมือง
ขนาดหนังสือ: ปกอ่อน ขนาด 145 x 212 x 12 มม.
จำนวนหน้า: 220 หน้า
ราคา: 150 บาท
ISBN: 9789749163054

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 453244 Views