หนังสือ: อุบลราชธานี มาจากไหน?
สำนักพิมพ์แม่คำผาง | หนังสือแนะนำ | November 3, 2014 | Recorder: xers | 3,702 Views

ubonratchathani

ชื่อหนังสือ: อุบลราชธานี มาจากไหน?
ผู้ประพันธ์: สุจิตต์ วงษ์เทศ
จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์แม่คำผาง
ประเภท: ประวัติศาสตร์
ขนาดหนังสือ: 14.3 x 21 ซม.
จำนวนหน้า: 216 หน้า
ราคา: 200 บาท

“อุบลราชธานีมาจากไหน?” หนังสือใหม่ในชุด ‘มาจากไหน?’ ของสุจิตต์ วงเษ์ทศ หนังสือที่รวบรวมทั้งด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี ตั้งแต่ยุคสัตว์โลกล้านปี ลุ่มน้ำชี-มูล แรกพบหลักฐานบรรพชนคนอีสาน การสร้างบ้านสร้างเมือง การปกครองเรื่อยมาจนเป็นจังหวัด “อุบลราชธานี” ในปัจจุบัน พร้อมภาคผนวกรายละเอียดกบฏผีบาปผีบุญ นับว่าเป็นผลงานการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 1 ล้านปี จนกลายมาเป็นหนังสือคุณภาพเล่มนี้.

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 565791 Views