หนังสือ: ไช่ซิ้ง ตำนานทรัพยเทพ
สำนักพิมพ์ชุมศิลปธรรมดา | หนังสือทั่วไป | October 30, 2012 | Recorder: xers | 2,118 Views

chising

ชื่อหนังสือ: ไช่ซิ้ง
ผู้ประพันธ์/แปล: โชติช่วง นาดอน
พิมพ์ครั้งที่: 1
สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์ชุมศิลป์ธรรมดา
ประเภท: สารคดี
ขนาดหนังสือ: ขนาด 14.5 x 21 ซ.ม. (16 หน้า/ยก พิเศษ)
จำนวนหน้า: 96
ราคา: 120 บาท

ทรัพย์ที่สูงสุดคือ “อริยทรัพย์” ถ้าการเคารพบูชาเทพสร้างปัญญาจนเกิด “วิมุติ” ก็จะเป็นความสุขสูงสุดของมนุษย์ ทรัพย์ที่รองลงมาคือทรัพย์สินที่ได้มาสุจริต มีปัญญาหาเลี้ยงครอบครัวโดยสัมมาอาชีพ ครอบครัวมีความสมบูรณ์พูนสุข บุคคลที่ยิ่งใหญ่ใช้ทรัพย์สินความมั่งมีเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิต มิได้คิดว่าทรัพย์สินความมั่งมีเป็นเป้าหมายแห่งชีวิต ท่านที่บูชา ไฉเซิน – ทรัพยเทพ ควรเข้าใจว่า การทำมาหากินหาเงินอาจทำให้มั่งมีศรีสุข แต่เงินคือเครื่องมือสำหรับการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่า อันได้แก่การสร้างความดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวม

 

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 565771 Views