หนังสือ: คีตาญชลี
สำนักพิมพ์แม่คำผาง | หนังสือแนะนำ | November 3, 2014 | Recorder: xers | 3,019 Views

keetanchalee

ชื่อหนังสือ: คีตาญชลี
ผู้ประพันธ์: รพินทรนาถ ฐากุร รจนา
ผู้แปล: กรุณา – เรืองอุไร กุศลาศัย แปล
ภาพปก: อาจารย์ช่วง มูลพินิจ
พิมพ์ครั้งที่: 10 สำนักพิมพ์:
สำนักพิมพ์แม่คำผาง
ประเภท: วรรณกรรม
ขนาดหนังสือ: ขนาด 19 x 19 ซ.ม. (12 หน้า/ยก)
จำนวนหน้า: 174
ราคา: 245 บาท

หนังสือคีตาญชลี รางวัลโนเบลสาขาวรรณคดีเรื่องแรกของเอเชีย โดยรพินทรนาถ ฐากุร รจนา เป็นกวีนิพนธ์ประเภทที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Lyrics กล่าวคือเป็นกาพย์แสดงความในใจของกวี การดำเนินเรื่องของหนังสือเล่มนี้ อยู่ที่การยึดเอาพระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเป้าหมาย ซึ่งพระผู้เป็นเจ้า ท่านหมายถึง ธรรมะหรือความจริงที่ครองโลกอยู่ “คีตาญชลี” เป็นภาษาสันสกฤต เกิดจากคำว่า คีต สนธิเข้ากับคำ อัญชลี เป็นคีตาญชลี มีความหมายว่า “การบูชาด้วยบทเพลง”

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 331535 Views