หนังสือ: ชีวิตที่เลือกไม่ได้ กรุณา กุศลาสัย
สำนักพิมพ์แม่คำผาง | หนังสือทั่วไป | October 3, 2012 | Recorder: xers | 4,047 Views

อัตชีวประวัติของผู้เกิดในแผ่นดินไทยคนหนึ่ง
นักเขียนรางวัลศรีบูรพา
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
กรุณา กุศลาสัย
ราคา 375 บาท

“หนังสือ “ชีวิตที่เลือกไม่ได้” ใช้รูปแบบการเขียนจดหมายสื่อสาระถึงผู้อ่าน เรื่องราวชีวิตของท่านจาก ‘รุ่งอรุณ’ จนถึง ‘ยามสายัณห์’ เมื่อได้อ่านสารคดีแห่งชีวิตเล่มนี้ จึงเท่ากับอ่านนวนิยายที่มีความดีงาม ความใฝ่สูงสู่ธรรมารมณ์เป็นแก่นเรื่อง”

“หนังสือ ‘ชีวิตที่เลือกไม่ได้’ ฉบับพิมพ์ภาษาอังกฤษ”
LIFE WITHOUT A CHOICE
KURUNA KUSALASAYA
Price 350 Baht

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 347466 Views