หนังสือ: มนัส โอภากุล ช้างป่าต้นคนสุพรรณ
หนังสือทั่วไป | October 3, 2012 | Recorder: xers | 2,531 Views

มนัส โอภากุล ช้างป่าต้นคนสุพรรณ
ผู้เขียน ภาณุมาศ ภูมิถาวร
ราคา 150 บาท

“ชีวประวัติของผู้บากบั่นสร้างตัวของตัว เรื่องราวชีวิตและความคิดการงานของพ่อมนัส โอภากุล ผู้ที่เรียนรู้และฝึกฝนใช้ทักษะของความเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มศักยภาพ”

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 347479 Views