สำนักพิมพ์ชุมศิลปธรรมดา
โป๊ยเซียนคะนองฤทธิ์
November 3, 2014| Recorder: xers

โป๊ยเซียน หรือคณะแปดเซียน เป็นเทวดาในศาสนาเต๋าที่ชาวบ้านรู้สึกใกล้ชิดมากกว่าเทพเจ้าองค์อื่น ๆ ตำนานเรื่อง “โป๊ยเซียน” เกิดขึ้นนมนานมากแล้ว และมีหลายตำนาน แต่ละตำนานก็ยกย่องชื่อบุคคลที่ได้เป็นโป๊ยเซียนแตกต่างกันไป ตำนาน แรกคือ

กลยุทธ์สามก๊ก
November 27, 2012| Recorder: xers

ผู้ประพันธ์ ทองแถม นาถจำนง พิมพ์ครั้งที่ 14 สำนักพิมพ์ชุมศิลป์ธรรมดา ปกอ่อน ขนาด 14.5 x 21 ซ.ม. 326 หน้า

ไช่ซิ้ง ตำนานทรัพยเทพ
October 30, 2012| Recorder: xers

ทรัพย์ที่สูงสุดคือ “อริยทรัพย์” ถ้าการเคารพบูชาเทพสร้างปัญญาจนเกิด “วิมุติ” ก็จะเป็นความสุขสูงสุดของมนุษย์ ทรัพย์ที่รองลงมาคือทรัพย์สินที่ได้มาสุจริต มีปัญญาหาเลี้ยงครอบครัวโดยสัมมาอาชีพ ครอบครัวมีความสมบูรณ์พูนสุข บุคคลที่ยิ่งใหญ่ใช้ทรัพย์สินความมั่งมีเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิต

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 575275 Views