หนังสือทั่วไป
เปลื้อง วรรณศรี: กวี นักคิดนักเขียน นักสู้
October 3, 2012| Recorder: xers

“เปลื้อง วรรณศรี เป็นลูกอีสาน ผู้ได้รับสมญาว่าเป็นนักสู้ผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย รักความเป็นธรรม และรักประชาชน อย่างองอาจกล้าหาญ ไม่ว่าต่อหน้ากระบอกปืนหรือคุกตะราง สาระจากหนังสือเล่มนี้ คงจะทำให้สังคมตระหนักว่าเพราะมีคนเช่นนี้ จึงทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้ามาได้”

บันทึกทรงคุณค่า จากบทเรียนชีวิต ความคิด และงาน
October 3, 2012| Recorder: xers

“อัตชีวประวัติของอาจารย์สมศรี กุสุมลนันทน์ แม้ผู้เขียนจะออกตัวว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดาแห่งคนทั่วไป ไม่ผกผันตกต่ำหรือสูงสุด คือ เรียน ทำงาน แต่งงาน และใช้ชีวิตบั้นปลายกับครอบครัวลุกหลาน หากในความเรียบง่ายนี้กลับแฝงด้วยทัศนคติในการมองชีวิตที่เปิดกว้างและทันสมัย

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 565793 Views