หนังสือแนะนำ
ดอกไม้บานที่อิตาลี
April 19, 2022| Recorder: admin

หลายคนเริ่มเขียนนวนิยายตอนอายุยังน้อย ผมมาเขียนเอาใน บั้นปลายชีวิต จึงผสานประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ ที่ได้สั่งสมมานาน ผ่านความคิดคำนึง กรองด้วยจินตนาการออกมาเป็น “ละครชีวิต” อยากเรียกว่า “ไพรัชปรัชญานิยาย” มีอิตาลีเป็นฉาก สะท้อนศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร
February 22, 2021| Recorder: admin

ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร ผู้เขียน ประสิทธิ์ ไชยชมพู กึ่งศตวรรษของหนังสือแนวนิรุกติศาสตร์ ว่าด้วยภูมินามวิทยา [TOPONYMY] สืบค้นย้อนใกล้, ไกล

ตามรอยวีรชนประชา ด้วยก้าวที่กล้าสโมสร’19
February 22, 2021| Recorder: admin

หนังสือ : “ตามรอยวีรชนประชา ด้วยก้าวที่กล้าสโมสร’19” จัดพิมพ์ในวาระรำลึกและเฉลิมฉลอง 25 ปีอนุสรณ์สถานวีรชนประชาชน - อีสานใต้ (พ.ศ.2539 - พ.ศ.2564)ในรูปแบบพ็อกเก็ตบุ๊คขนาด 16

รวมหนังสือชุดอมตะของ ” จิ ต ร ภู มิ ศั ก ดิ์ “
June 13, 2018| Recorder: admin

ผลงานเขียน และแปล ชุดอมตะของ "จิตรภูมิศักดิ์"- คนขี่เสือ ภวานี ภัฏฏาจารย์ เขียน จิตร ภูมศักดิ์ แปล, แม่ แมกซิม กอร์กี้ เขียน

รำลึก “24 มิถุนายน 2475”
June 5, 2018| Recorder: admin

รวมหนังสือสำคัญ เหตุการณ์ปฏิวัติประชาธิปไตย

หนังสือชุด ท่านผู้นำจีน สีผิงจิ้น
June 1, 2018| Recorder: admin

หนังสือชุด ผู้นำจีน สีจิ้นผิง ได้แก่ จีนในอนาคต  คำปราศรัยของสีจิ้นผิง 1 กรกฎาคม 2016 เนื่องในวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ 95 ปี และ จีนก้าวหน้า

แนะนำวรรณกรรมเวียดนาม “ผู้คนและเส้นทาง”
May 30, 2018| Recorder: admin

"ผู้คนและเส้นทาง" หลายคน หลายรุ่น หลายยุค บนเส้นทางเดินร่วมกัน ประพันธ์โดย "เซินตุ่ง" แปลโดย "แดง" และแฉล้ม เสงี่ยม

หนังสือชุด ชีวประวัติผู้นำประเทศเพื่อนบ้าน
May 30, 2018| Recorder: admin

หนังสือชุด ชีวประวัติผู้นำเพื่อนบ้าน โฮจิมินห์ เทพเจ้าผู้ยังมีลมหายใจ, หวอเหงียนย้าป จอมทัพคู่บารมีโฮจิมินห์, เรียนรู้ประวัติศาสตร์ลาวผ่านชีวิต "เจ้าสุพานุวง" โดย ศุขปรีดา พนมยงค์

ผลงานอมตะของ “รพินทรนาถ ฐากุร” และ “กาลิทาส”
May 30, 2018| Recorder: admin

ผลงานอมตะของ "รพินทรนาถ ฐากุร" และ "กาลิทาส" แปลโดย กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย

วัฒนธรรมข้าวไท
August 31, 2016| Recorder: xers

วัฒนธรรมเกิดขึ้นจากวิถีชีวิตการทำมาหากินชนพื้นเมืองดั้งเดิมในดินแดนอาเซียนรู้จักปลูกข้าวมานานมากแล้วก่อนที่วัฒนธรรมพราหมณ์ วัฒนธรรมพุทธจะแพร่มาถึงและมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งกลบกลสืนวัฒนธรรมผีแถนดั้งเดิมไปเกือบหมด ประเพณีดั้งเดิมในสิบสองเดือนเกี่ยวพันโดยตรงกับการปลูกข้าว แถน, ผีบรรพบุรุษ และ ขวัญข้าว (ปู่ขวัญข้าว, นางข้าว, แม่โพสพฯ)

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 575285 Views