ข่าวสารและกิจกรรม
สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
September 27, 2012| Recorder: xers

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์” ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ ๑ ชั้น ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม

สัมมนา “ทางอีศาน : ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต”
August 19, 2012| Recorder: xers

โครงการสัมมนา “ทางอีศาน : ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” (๕๐ ปีที่ผ่านมา และอีก ๒๐ ปีเบื้องหน้าอีสานเป็นอย่างไร?) และ งานโฮมบุญกองทุน“ทางอีศาน” วันพุธที่

มหกรรมหนังสือ “ทางอีศาน” ณ ตลาดบางลำภู
August 19, 2012| Recorder: xers

มหกรรมหนังสือ "ทางอีศาน" ตลอดเดือนสิงหาคม 2555 ณ ตลาดบางลำภู มีหนังสือจากหลายสำนักพิมพ์ให้เลือกสรร ในราคาพิเศษ ที่ตลาดบางลำภู ใจกลางเมืองขอนแก่น.

ปักป้ายนิตยสาร “ทางอีศาน”
August 19, 2012| Recorder: xers

ปักป้ายขึ้นธงเสร็จยามบ่ายจัด แดดสุดท้ายก่อนฝนห่าใหญ่จะเทลงมา ขับสีป้าย"ทางอีศาน"ให้งามเต็มสีดอกจาน ๐ เชิญธงแล้วจ้วงเหล้าจากไหใหญ่ ตักขึ้นด้วยตั้งใจให้ไหลล้น จอกแรกหยาดแด่แถนเบื้องบน แล้วสาดบูชาบรรพชนคนสร้างไท จอกสองตำจอกกับสหาย กินดื่มให้ชุ่มใจกายเพื่องานใหญ่ เสร็จสรรพเราออกเคลื่อนขบวนไกล ไปเฮาไปไปแปงสร้าง"ทางอีศาน".

“ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่านประตูสู่ล้านช้างหลวงพระบาง
August 19, 2012| Recorder: xers

กำหนดการโครงการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณะจุดประกายความคิด “ร่องรอยกาลเวลา: ลุ่มน้ำน่านประตูสู่ล้านช้างหลวงพระบาง ก่อนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕

กิจกรรมวาดภาพเข้าประกวดศิลปะเด็กนานาชาติที่กรุงโตเกียว
August 19, 2012| Recorder: xers

นิตยสารทางอีศาน ร่วมกับตลาดบางลำภู ขอนแก่นและบริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จํากัด จัดกิจกรรมอบรมการวาดภาพและคัดผลงานเข้าประกวดศิลปะเด็กนานาชาติที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยวิทยากรที่ชำนาญงานศิลปะคือ “ครูเบิ้ม เติมศิลป์”- ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 439967 Views