ข่าวสารและกิจกรรม
ประวัติศาสตร์สนทนา ตำนานแห่งนครวัด เร็วๆนี้
January 28, 2014| Recorder: xers

สำหรับผลงานชื่อเรื่อง “ตำนานนครวัด” ที่นำเสนอในลักษณะประวัติศาสตร์สนทนาเล่มนี้ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ให้ข้อมูลหลักฐานเบื้องต้นสำหรับคนรุ่นหลังได้ค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติม ชนิดที่ไม่ค่อยมีใครได้ถากถางไว้ก่อน การจัดพิมพ์ครั้งนี้ อาศัยฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๖ ที่คุณปวิตร ว่องวีระ ทำหน้าที่บรรณาธิการไว้ จึงขอขอบคุณ

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว
December 26, 2013| Recorder: xers

คตรเหง้าเหล่าตระกูลผู้คิดฝันถึงอนาคตที่ดีงามของมนุษยชาติ ตลอดจนนักสู้ในสายธารเพื่อความเป็นธรรมของสังคม และผู้ทำงานการเมืองภาคประชาชนปัจจุบันนี้ ต้องมีหลักยึดที่ ความเปลี่ยนแปลง โครงสร้างสังคมไทยวิวัฒน์มาจากยุคบุพกาลจนถึงช่วง 100 ปีมานี้ อำนาจส่วนบนที่กดทับประชาชนคนส่วนใหญ่คือ ทุนนิยมครอบโลก ทุนนิยมผูกขาด อำนาจรัฐโบราณ นักการเมือง ข้ารัฐการไร้คุณภาพคุณธรรม

สามัญสำนึกสหาย
December 26, 2013| Recorder: xers

เรามีสำนึกกตัญญูรู้คุณบุพการี ญาติพี่น้อง และรักใคร่เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง ต้องร่วมสร้างชุมชน หมู่บ้านที่เราร่วมอยู่อาศัยให้เข้มแข็ง เรายกย่องทุกคนที่สร้างชีวิตครอบครัวได้อบอุ่นมั่นคง ด้วยคุณธรรมและความสามารถ เติมเต็มให้กับหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดนี้ให้เป็นฐานรากที่หยั่งลึกเป็นปึกแผ่น

รวมหนังสือดี ๆ อีสานเฮา
September 27, 2013| Recorder: xers

สนใจติดต่อสั่งซื้อ 244/539 หมู่บ้านเธียรสวน ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์-โทรสาร 0-2552-4070, 0-2970-5759, 0-2970-6586 อีเมล: chonniyom@yahoo.com

งานมหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 18, 16-27 ต.ค. 56
September 9, 2013| Recorder: xers

พบบูธชนนิยมและนิตยสารทางอีศานได้ในงานนี้ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 16 ตุลาคม 2556 - 27 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00

คอนเสิร์ต “ทางอีศาน” 14 กันยายน 2556
August 23, 2013| Recorder: xers

จัดโดย "ทางอีศาน", กองทุนศิลปินครูบ้านป่า สลาคุณวุฒิ, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม - สภาคณาจารย์และข้าราชการ - คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 14 กันยายน 2556 ตั้งแต่

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ร่วมรำลึก ๙๙ ปี อาจารย์สุภา ศิริมานนท์
July 15, 2013| Recorder: xers

อารมณ์เดียวที่คงเส้นคงวาเท่าที่ปรากฏในงานของท่าน คืออารมณ์รักต่อประชาชนคนอ่าน ผู้ถูกกดขี่ ผู้ทุกข์ยาก ผู้เสียเปรียบในสังคม ท่านจะใช้โวหารเยาะเย้ย ถากถาง ก็แต่กับผู้ที่ขวางกั้น 'ความเปลี่ยนแปลง' เท่านั้น

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41, 2556
March 19, 2013| Recorder: xers

พบสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทชนนิยม และ นิตยสาร “ทางอีศาน” ได้ในงาน "งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 11" ศุกร์ 29 มีนาคม

พบสำนักพิมพ์ชนนิยมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ Q10 โซนC2
October 16, 2012| Recorder: xers

พบสำนักพิมพ์ในเครือบริษัทชนนิยม และ นิตยสาร "ทางอีศาน" ได้ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2555 ณ

สัมมนาวิชาการ “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์”
September 27, 2012| Recorder: xers

กำหนดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ท้องถิ่นอีสานกับการปรับตัวยุคโลกาภิวัฒน์” ณ ห้องบัวพิสุทธิ์ ๑ ชั้น ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม

Page 4 of 512345
หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 341867 Views