ข่าวสารและกิจกรรม
หนังสือธรรมะดี จัดจำหน่ายโดย “ชนนิยม”
July 24, 2014| Recorder: xers

รอยทาง เจริญธรรม, หนังสือของ ธัมมสาวก: ธรรมทัศน์, โสดาบัน, หนังสือของ ท่านพุทธทาสภิกขุ: ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์, ธรรมวาทะ ของท่านพุทธทาส, พุทธทาส - พจนา

หนังสือราคาพิเศษสุดจากชนนิยม 6-8 มิ.ย. 2557
June 3, 2014| Recorder: xers

บริษัทของเรา ผลิตหนังสือเล่มและนิตยสารรายเดือน จนถึงวันนี้มีผลงานกว่า 500 ชื่อเล่ม หนังสือคุณภาพที่เราจัดพิมพ์มีทุกประเภท ในวันที่ 6 – 8 มิถุนายนนี้ เราจะเปิดสำนักงานแสดงหนังสือ และเปิดบริการแด่นักอ่าน –

Young Thai Artist Award 2014
May 29, 2014| Recorder: xers

มูลนิธิเอสซีจี เปิดเวทีให้เยาวชนไทยหัวใจศิลป์ได้ปล่อยของประลองความอาร์ต โชว์เชิงชั้นศิลปะสร้างสรรค์สังคมอย่างอิสระโดยไม่จำกัดแนวคิด ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3.3 ล้านบาท กับโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2557 (Young Thai Artist Award 2014) เวทีการประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ร่องรอยกาลเวลา : ประตูบูรพา อาเซียน – อุษาคเนย์
May 17, 2014| Recorder: xers

ณ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย สมชาย เสียงหลาย, เขมชาติ เทพไชย, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์, ปิยะกุล สุวรรณสัมฤทธิ์, ศราวุฒิ วังคะฮาต,

ร่องรอยกาลเวลา : อาเซียนศึกษา มหาศิลานคร มรดกโลกอุษาคเนย์
May 17, 2014| Recorder: xers

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล, ทรงยศ แววหงส์, ทองแถม นาถจำนง, รศ.ธัญญา สังขพันธนานนท์, ผศ.ศานติ ภักดีคำ, ธีรภาพ

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42
March 21, 2014| Recorder: xers

พบกับหนังสือในเครือ บริษัท ชนนิยม จำกัด และนิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” นิตยสารของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค ได้ที่ บูธ Q55 โซน C2

ขับ ลำ เพลงลาว มาจากไหน? พบกันเร็วๆนี้
January 28, 2014| Recorder: xers

ขับ ลำ เพลงลาว มาจากไหน? "ไม้จัน" เขียน ทองแถม นาถจำนง ถอดคำ หนังสือเล่มแรกจากสำนักพิมพ์ทางอีศาน พบกันเร็วๆนี้

ประวัติศาสตร์สนทนา ตำนานแห่งนครวัด เร็วๆนี้
January 28, 2014| Recorder: xers

สำหรับผลงานชื่อเรื่อง “ตำนานนครวัด” ที่นำเสนอในลักษณะประวัติศาสตร์สนทนาเล่มนี้ จิตร ภูมิศักดิ์ ได้ให้ข้อมูลหลักฐานเบื้องต้นสำหรับคนรุ่นหลังได้ค้นคว้าแก้ไขเพิ่มเติม ชนิดที่ไม่ค่อยมีใครได้ถากถางไว้ก่อน การจัดพิมพ์ครั้งนี้ อาศัยฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๖ ที่คุณปวิตร ว่องวีระ ทำหน้าที่บรรณาธิการไว้ จึงขอขอบคุณ

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว
December 26, 2013| Recorder: xers

คตรเหง้าเหล่าตระกูลผู้คิดฝันถึงอนาคตที่ดีงามของมนุษยชาติ ตลอดจนนักสู้ในสายธารเพื่อความเป็นธรรมของสังคม และผู้ทำงานการเมืองภาคประชาชนปัจจุบันนี้ ต้องมีหลักยึดที่ ความเปลี่ยนแปลง โครงสร้างสังคมไทยวิวัฒน์มาจากยุคบุพกาลจนถึงช่วง 100 ปีมานี้ อำนาจส่วนบนที่กดทับประชาชนคนส่วนใหญ่คือ ทุนนิยมครอบโลก ทุนนิยมผูกขาด อำนาจรัฐโบราณ นักการเมือง ข้ารัฐการไร้คุณภาพคุณธรรม

สามัญสำนึกสหาย
December 26, 2013| Recorder: xers

เรามีสำนึกกตัญญูรู้คุณบุพการี ญาติพี่น้อง และรักใคร่เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง ต้องร่วมสร้างชุมชน หมู่บ้านที่เราร่วมอยู่อาศัยให้เข้มแข็ง เรายกย่องทุกคนที่สร้างชีวิตครอบครัวได้อบอุ่นมั่นคง ด้วยคุณธรรมและความสามารถ เติมเต็มให้กับหน่วยทางสังคมที่เล็กที่สุดนี้ให้เป็นฐานรากที่หยั่งลึกเป็นปึกแผ่น

Page 3 of 512345
หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 280844 Views