ข่าวสารและกิจกรรม
ห้องทดลองของ คาร์ล มาร์กซ์
August 16, 2016| Recorder: xers

ในขณะที่อรรถาธิบายทฤษฎีที่สำคัญข้าพเจ้าถือเอาอังกฤษเป็นตัวอย่าง แต่ว่าผู้อ่านชาวเยอรมันเมื่อได้เห็นสภาวะที่กรรมกรอังกฤษดำรงอยู่ก็ยักไหล่อย่างเสแสร้ง หรือเข้าใจว่าสภาวะการดำรงชีวิตของกรรมกรเยอรมันดีกว่ากรรมกรอังกฤษมากมายและปลอบใจตนเองแบบสุขนิยม

เชิญร่วมงานเสวนา 50 ปีแห่งการล้มลงของ จิตร ภูมิศักดิ์
February 22, 2016| Recorder: xers

เชิญร่วมงานเสวนา หัวข้อ 50 ปีแห่งการล้มลงของ จิตร ภูมิศักดิ์ : วันล้ม คนของโลก และอนุสรณ์สถานฯ ผู้เสวนา ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, แคน

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44
February 22, 2016| Recorder: xers

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559

ภาพงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์”
July 15, 2015| Recorder: xers

เวทีสาธารณะ ปรีดีศึกษา ครั้งที่ 1 อ่าน ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์ ผ่านหนังสือ ภราดรภาพนิยม ฉบับขยายความ โดย ดร.ฐาปนันท์

ปรีดีศึกษา ครั้งที่ 1 – เปิดตัวหนังสือ ภราดรภาพนิยม
June 12, 2015| Recorder: xers

สถาบันปรีดี พนมมพงค์ ขอเชิญร่วมงานเสวนา เปิดตัวหนังสือ “ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์” (ฉบับขยายความ) เวทีสาธารณะ ปรีดีศึกษา ครั้งที่ 1 อ่าน

ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์
June 12, 2015| Recorder: xers

ตั้งแต่เกิดรัฐชาติไทยขึ้น อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ คือสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ท่านได้ก่อร่างสร้างตน มีความสุกงอมทางความคิดตั้งแต่วัยหนุ่ม จนได้ร่วมอุดมการณ์ตั้ง “คณะราษฎร” ทำการอภิวัฒน์ประชาธิปไตยประเทศไทย

๔ ปี ทางอีศาน – ๖๐ ปี ทองแถม นาถจำนง
June 12, 2015| Recorder: xers

ทางอีศานสัญจรครั้งที่ ๑ ฟังแซยิดปาฐกถา โดย ทองแถม นาถจำนง ข้อสันนิษฐานใหม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีสาน วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สวนดอนธรรม

โครงการทางอีศาน สื่อสร้างสุข ครั้งที่ 10 และ 11
April 30, 2015| Recorder: xers

โครงการทางอีศาน สื่อสร้างสุข ครั้งที่ 10 และ 11 กิจกรรมจากนิตยสาร “ทางอีศาน” และภาคี เพื่อ สร้างเครือข่ายภูมิปัญญาชาติพันธุ์ และสร้างภูมิคุ้มกันในการมีสุขภาวะที่ดี

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43
March 21, 2015| Recorder: xers

สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 26 - 6 เมษายน 2558

ประวัติศาสตร์เพื่อสันติภาพ ๑ : เรื่อง “ลาว” ที่ลาว-ไทยควรรู้
February 11, 2015| Recorder: xers

วันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เชิงสพานพระราม ๘

หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 440002 Views