ข่าวสารและกิจกรรม
รวมภาพเสวนา ทำไมต้องอ่าน “ว่าด้วยทุน – คาร์ล มาร์กซ์”
February 24, 2017| Recorder: xers

ว่าด้วยทุน ของ มาร์กซ์ ฉบับเต็มแต่ละเล่มก็เกือบพันหน้า ทั้งนี้เพราะว่ามาร์กซ์ได้รวบรวมเอกสารอ้างอิงและข้อมูลเพื่อยืนยันทฤษฎีของท่านเป็นจำนวนมาก เอกสารและข้อมูลเหล่านั้นเวลานี้เป็นสิ่งที่รู้เข้าใจกันแล้วเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นบ้างก็ล้ำหน้าไปกว่ายุคสมัยของท่านไปแล้ว แต่ฉบับเนื้อหาสาระเล่มนี้รวบยอด 3 เล่มให้กระชับที่สุด เลือกแต่ที่เป็นหลักทฤษฎีล้วน ๆ ตัดเอกสารข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นส่วนใหญ่ที่สุด

เชิญร่วมเสวนา หนังสือ “โขงนทีสีทันดร – 5 ปี นิตยสารทางอีศาน”
October 17, 2016| Recorder: xers

ผู้ร่วมพูดคุย ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) ปรีดา ข้าวบ่อ บรรณาธิการบริการนิตยสารทางอีศาน วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00

เชิญร่วมเสวนา ทำไมต้องอ่าน “ว่าด้วยทุน – คาร์ล มาร์กซ์” 22 ตุ.ค. 2559
October 17, 2016| Recorder: xers

ผู้ร่วมเสวนา รศ. วิทยากร เชียงกูล, ทองแถม นาถจำนง ดำเนินรายการโดย ปรีดา ข้าวบ่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2559 เวลา

มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21, 13-24 ต.ค. 2559
October 15, 2016| Recorder: xers

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 เติมพลังสมองด้วยหนังสือที่มีคุณค่า กับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 20 จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-24 ตุลาคม 2559 เวลา

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 4 (I-SAN BOOK FAIR 2016)
August 16, 2016| Recorder: xers

มหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 4 (I-SAN BOOK FAIR 2016) ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2559 เวลา : 09.00

ว่าด้วยทุน (Das Kapital) ฉบับภาษาไทย
August 16, 2016| Recorder: xers

ว่าด้วยทุน ของ มาร์กซ์ ฉบับเต็มแต่ละเล่มก็เกือบพันหน้า ทั้งนี้เพราะว่ามาร์กซ์ได้รวบรวมเอกสารอ้างอิงและข้อมูลเพื่อยืนยันทฤษฎีของท่านเป็นจำนวนมาก เอกสารและข้อมูลเหล่านั้นเวลานี้เป็นสิ่งที่รู้เข้าใจกันแล้วเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นบ้างก็ล้ำหน้าไปกว่ายุคสมัยของท่านไปแล้ว

ห้องทดลองของ คาร์ล มาร์กซ์
August 16, 2016| Recorder: xers

ในขณะที่อรรถาธิบายทฤษฎีที่สำคัญข้าพเจ้าถือเอาอังกฤษเป็นตัวอย่าง แต่ว่าผู้อ่านชาวเยอรมันเมื่อได้เห็นสภาวะที่กรรมกรอังกฤษดำรงอยู่ก็ยักไหล่อย่างเสแสร้ง หรือเข้าใจว่าสภาวะการดำรงชีวิตของกรรมกรเยอรมันดีกว่ากรรมกรอังกฤษมากมายและปลอบใจตนเองแบบสุขนิยม

เชิญร่วมงานเสวนา 50 ปีแห่งการล้มลงของ จิตร ภูมิศักดิ์
February 22, 2016| Recorder: xers

เชิญร่วมงานเสวนา หัวข้อ 50 ปีแห่งการล้มลงของ จิตร ภูมิศักดิ์ : วันล้ม คนของโลก และอนุสรณ์สถานฯ ผู้เสวนา ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, แคน

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44
February 22, 2016| Recorder: xers

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559

ภาพงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์”
July 15, 2015| Recorder: xers

เวทีสาธารณะ ปรีดีศึกษา ครั้งที่ 1 อ่าน ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์ ผ่านหนังสือ ภราดรภาพนิยม ฉบับขยายความ โดย ดร.ฐาปนันท์

Page 1 of 512345
หนังสือใหม่
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 281922 Views