ข่าวสารและกิจกรรม
เชิญร่วมงานเสวนา 50 ปีแห่งการล้มลงของ จิตร ภูมิศักดิ์
วันที่ 22 February 2559

เชิญร่วมงานเสวนา หัวข้อ 50 ปีแห่งการล้มลงของ จิตร ภูมิศักดิ์ : วันล้ม คนของโลก และอนุสรณ์สถานฯ ผู้เสวนา ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, แคน

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44
วันที่ 22 February 2559

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 10 เมษายน 2559

ภาพงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์”
วันที่ 15 July 2558

เวทีสาธารณะ ปรีดีศึกษา ครั้งที่ 1 อ่าน ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์ ผ่านหนังสือ ภราดรภาพนิยม ฉบับขยายความ โดย ดร.ฐาปนันท์

ปรีดีศึกษา ครั้งที่ 1 – เปิดตัวหนังสือ ภราดรภาพนิยม
วันที่ 12 June 2558

สถาบันปรีดี พนมมพงค์ ขอเชิญร่วมงานเสวนา เปิดตัวหนังสือ “ภราดรภาพนิยม ของ ปรีดี พนมยงค์” (ฉบับขยายความ) เวทีสาธารณะ ปรีดีศึกษา ครั้งที่ 1 อ่าน

ภราดรภาพนิยมของปรีดี พนมยงค์
วันที่ 12 June 2558

ตั้งแต่เกิดรัฐชาติไทยขึ้น อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ คือสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ท่านได้ก่อร่างสร้างตน มีความสุกงอมทางความคิดตั้งแต่วัยหนุ่ม จนได้ร่วมอุดมการณ์ตั้ง “คณะราษฎร” ทำการอภิวัฒน์ประชาธิปไตยประเทศไทย

หนังสือแนะนำ
เวตาลปัญจวิงศติ
วันที่ 16 February 2559

นิทานเวตาลเล่าสู่กันฟังมาไม่ต่ำกว่าพันปี ทั้งโดยปากต่อปากและลายลักษณ์อักษร และเป็นที่ประทับใจคนไทยมานานนัก ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา

โมฆสงคราม
วันที่ 16 February 2559

โมฆสงคราม เป็นหนังสือที่นายปรีดี ได้แสดงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของขบวนการเสรีไทยที่มีต่อการกอบกู้เอกราชของชาติไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2 หากงานเขียนเรื่องเสรีไทยของท่านที่ผ่านมาเป็นเสมือนภาพร่างแล้วไซร้ งานนิพนธ์ “โมฆสงคราม” จึงเป็นภาพที่ลงรายละเอียดสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ท่านจะค้นคว้าบันทึกไว้ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่าน

ตะวันออก – ตะวันตก ใครสร้างโลกสมัยใหม่
วันที่ 15 July 2558

หนังสือ “ตะวันออก – ตะวันตก...ใครสร้างโลกสมัยใหม่” เล่มนี้ จะช่วยให้เราเกิดมุมมองใหม่จินตนาการใหม่ โดยได้อ้างแหล่งที่มาของการศึกษาวิจัยและการค้นพบหลักฐานใหม่ ๆ ที่ช่วยให้เราเปลี่ยนมุมมองโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับตะวันออกและตะวันตก

ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ คู่ชีวิตผู้อภิวัฒน์ประชาธิปไตย
วันที่ 15 May 2558

ท่านผู้หญิงพูนศุขมักออกตัวว่าท่านเรียนหนังสือแค่ชั้น ม.7 เท่านั้น แต่ท่านมิได้หยุดศึกษาหาความรู้ ทั้งจากการเรียนพิเศษในช่วงหลังแต่งงานใหม่ ๆ ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านปรีดีอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการเรียนรู้จากชีวิตจริงเป็นมหาวิทยาลัยชีวิตที่หล่อหลอมให้ท่านผู้หญิงพูนศุข ก้าวผ่านยุคสมัยที่ร้อยรัดผู้หญิงในยุคเดียวกันออกไปยืนอยู่แถวหน้า

ผู้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย ปรีดี พนมยงค์
วันที่ 15 May 2558

บทวิเคราะห์รัฐธรรมนูญสามฉบับแรก กับบทบาทรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ในฐานะผู้ให้กำเนิดรัฐธรรมนูญไทย รวมถึงเป็น “มันสมอง” ของระบอบการปกครองแบบใหม่ และข้อเขียนของ

หนังสือใหม่
โขงนทีสีทันดร
วันที่ 17 March 2559

โขงนทีสีทันดร คือประสบการณ์เดินทางท่องไปในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในห้วงเวลาเกือบสามทศวรรษ นับตั้งแต่พ.ศ. 2530 จนถึงพ.ศ. 2557 ได้ไปเห็น ไปสัมผัส แล้วกลับมาค้นคว้าข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรณีวิทยา ชาติพันธุ์วิทยา ภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ ก่อนจะตกผลึกเป็นชุดงานเขียนประเภทสารคดี ตีพิมพ์ในนิตยสาร “ทางอีศาน” ต่อเนื่องกัน 23 ตอน 23 เดือน เป็นเวลาเกือบสองปีเต็ม ด้วยปรารถนาให้เกิดความรัก ความหวงแหน แม่น้ำแห่งแผ่นดินอุษาคเนย์สายนี้ ที่เป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตและวัฒนธรรม จึงวาดหวังอยู่ลึกๆ

หนังสือใหม่
ว่าวใบกลอย
วันที่ 17 March 2559

ผลงานกวีนิพนธ์ทั้งหมดในชุดนี้ ได้ผ่านการคัดสรรมาแล้วเป็นเบื้องต้น เพื่ออภินันทนาการแด่มิตรรักนักอ่าน และเพื่อย้ำยืนยันในสถานะทางวรรณกรรมของนาม “อุดร ทองน้อย” ในหน้าประวัติศาสตร์บรรณพิภพไทย คำภาษาถิ่นกินใจที่ปรากฏทั่วไปในงานกวีนิพนธ์ชุดนี้ แสดงออกถึงความงดงาม ลึกซึ้ง และหลากหลายจากวิถีชาติพันธุ์วรรณาบนแผ่นดินไทย ซึ่งทุกวันนี้ทุกภาคส่วนต้องเรียนรู้และสำนึกในรากเหง้าความเป็นมาทั้งหมดของกันและกัน เพื่อความเข้มแข็งยั่งยืนของสิทธิพลเมืองและการเติบใหญ่ของสังคมไทยในทุก ๆ ด้าน

หนังสือใหม่
คนขี่เสือ
วันที่ 16 February 2559

ด้วยความที่ชีวิตเกิดมาเลือก “วรรณะ” ไม่ได้ ประกอบกับปัญหาที่รุมเร้าจึงต้องดิ้นรนหาหนทางที่ดีกว่า แต่ใครจะรู้บ้างว่า เมื่อตัดสินใจขึ้นหลังเสือแล้ว กลับลงไม่ง่ายอย่างที่คิด ทำให้ “กาโล” ต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองอีกครั้งว่าจะก้าวเดินไปเส้นทางไหน

★★★ หนังสือทั่วไป
เข้าระบบ | ออกระบบ © All Right Reserve 2012 Design by xers : Begin August 19, 2012 | 179034 Views